Pořízení nového bytu znamená pro mnohé z nás velkou životní událost, pro někoho jiného výhodnou investiční příležitost. Ať už pořizujete bydlení z jakéhokoliv důvodu, nejběžnějším způsobem hrazení kupní ceny nemovitosti je formou hypotečního úvěru.

Výhodnou nabídku financování Vašeho nového bydlení můžete získat u Gepard Finance a.s.

Kontakt:

Financování v průběhu výstavby

1.

Rezervační poplatek ve výši 250.000, -Kč vč. DPH

splatný do 5.kalendářních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny!

2.

2.část 10 % z kupní
ceny vč. DPH po odpočtu rezervačního poplatku

do 10 dnů po podpisu budoucí kupní smlouvy

3.

3.část 50 % z kupní
ceny vč. DPH

do 10 dnů po dokončení hrubé stavby

4.

4.část 35 % z kupní
ceny vč. DPH

do 15 dnů po dokončení vnitřních prací

5.

Doplatek 5% z kupní
ceny vč. DPH

do 10 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

Financování v průběhu výstavby

  • Dokončení hrubé stavby a zápisem bytových jednotek do katastru nemovitostí se rozumí dokončení obvodových nosných konstrukcí.
  • Dokončení vnitřních prací se rozumí dokončení vnitřního zdiva a omítek, ZTI, ÚT, VZT, oken, střechy a elektroinstalace.
  • Převzetí bytové jednotky a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se uskuteční po řádné kolaudaci a uhrazení plné kupní ceny bytové jednotky.